Sanne neemt deel aan de Ronde Tafelconferentie ‘Weg Van Verleiding’, gehouden op 8 juni j.l. in Den Haag

Tijdens deze meeting (geinitieerd door Interpolis) werd met stakeholders en gedragsexperts gesproken over oplossingsrichtingen voor het maatschappelijke probleem van smartphone gebruik in het verkeer.

Interpolis, Weg van Verleiding, foto: Robert Tjalondo, voor Eggink van Manen 2018