Students


Ashley Thompson

I’m currently a Clinical Psychopathology masters student at Vrije Universiteit and received my bachelor’s degree in psychology from the University of Texas at Dallas. My research interests include the role of habits in eating disorders and other illnesses as well as habit formation and stress. After graduation, I aim to continue my research into this fascinating field.


Maud Heemskerk

Ik ben Maud Heemskerk, masterstudente Klinische Psychologie aan de UvA.
Naast mijn studie werk ik als psycholoog-vrijwilligster bij de Advieswinkel. Ik vind het interessant om te achterhalen welke mechanismen een rol spelen bij het aan- en afleren van gewoontes en hoe individuele verschillen hierop van invloed zijn. Kennis hiervan kan handvatten bieden voor het vasthouden aan een levensstijl waar je gelukkig van wordt. Dit is waardevol voor in de klinische praktijk. In de toekomst
hoop ik zelf als GZ-psychologe aan de slag te gaan.


Babette Burggraaff

Ik ben net begonnen aan de master Gezondheidszorg Psychologie na het afronden van de bachelors Psychobiologie en Psychologie. Ik heb altijd interesse gehad in biologische en psychologische processen en vooral in hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden. Het lijkt me daarnaast erg leuk om mensen te helpen met het behalen van zelfgestelde doelen met betrekking tot gezonder leven, dat kan zijn door middel van beweging, verandering van het eetpatroon of het verminderen van stress.


Research assistants


George Aalbers

George is a graduate student in Clinical Psychology and Psychological Research Methods. During his graduate program, he was supervised by researchers at Psychosystems (UvA), Habit Lab (UvA), and McNally Laboratory (Harvard University). Currently, George works as a Habit Lab research assistant and helps to coordinate dr. De Wit’s course on Addiction and Compulsive Disorders.


Viket Benzesin

ViketI am a second year of Research Masters in Psychology student in the University of Amsterdam (UvA). My main research interest is the developmental psychopathology of eating disorders. I have been involved in Neuroimaging of Reward Group (the University of Reading), Addiction Development and Psychopathology Lab (UvA) and I am currently also working as a Habit Lab research assistant on a project about the habit formation in Anorexia Nervosa.


Nora Delvendahl

NoraI am a second-year Research Master’s Psychology student at the University of Amsterdam, specialising in Social and Clinical Psychology. I received my bachelor’s degree from Cardiff University in 2015, including a research placement year at the Institute of Psychiatry, King’s College London. For my internship, I looked at how habits form in the real world and specifically, how omissions influence habit formation.
Currently, I work as a research assistant at the Habit Lab.


Caitlin Tauber

In 2019, I graduated from the Research Master’s Psychology programme at the University of Amsterdam. During my last year as a student, I worked as a scanning assistant at the Spinoza Centre for Neuroimaging. In addition to my interest in psychological research I’m fascinated by clinical cases of neuropsychological disorders. Therefore, I combined my Research Master with a master in Clinical Neuropsychology. Currently, I’m working as a psychological research assistant at the Habit Lab, where I will help conduct an fMRI study on the neural correlates of habit making and breaking. As I enjoy combining research and clinical work, I’m also working as a researcher and practitioner at PsyQ mental health services.Thijs Veltman

ThijsGedurende mijn bachelor Psychologie aan de UvA ontwikkelde ik een interesse in verslaving en het doorbreken van gewoontes. Zodoende schreef ik in 2016-2017 over dat onderwerp mijn bachelorthese onder begeleiding van Aukje Verhoeven. Aansluitend kon ik als onderzoekassistent het onderzoek voortzetten en dat doe ik tot op heden met genoegen. Daarnaast volg ik de master Klinische Psychologie.